Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ajuts i subvencions > Ajudes a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges (obres iniciades pero NO finalitzades)
Informació sobre el tràmit

Codi: SBV014

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'ajuda que el Consorci Metropolità de l'Habitatge a convocat per finançar les actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

 

Empreu aquest tràmit si ja heu començat les obres però encara no les heu finalizat. Si encara no les heu iniciat o ja les teniu acabades, consulteu la resta de tràmits de subvencions i ajuts.

 

 

Qui el pot demanar? 

El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació.

 

Qui se'n pot beneficiar?

Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

 

Requisits que cal complir:

Els habitatges objecte d'actuació han de complir els requisits establerts a l'article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut.


Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

 

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: En relació al còmput de terminis, es considera com a data i hora de presentació de la sol·licitud aquella en què s´hagi dut a terme la signatura presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC). A aquests efectes, en cap cas pot ser objecte d´ampliació un termini ja vençut.

  

Període de l'any en què es pot demanar:

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026 (inclòs), data en la qual les actuacions hauran d'estar finalitzades.

 

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar com a molt passats 30 dies des de l'inici de les obres de rehabilitació.

 

 

Preu

Sense cost.

 

 

Documentació a aportar

Veure els documents informatius, impressos i models que facilita el Consorci Metropolità de l'Habitatge

 

 

Responsable

Consorci Metropolità de l'Habitatge.

 

 

Normativa i més informació:

Consulta quines actuacions son subvencionables i quin és l'import de la subvenció, així com altres dubtes que puguis tenir respecte l'IVA o el IRPF. 


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)