Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Cessió dels lavabos dels antics Cellers
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM008

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'obertura i ús dels lavabos dels antics Cellers fora de l’horari habitual del Centre d’Interpretació de la Colònia Güell (de dilluns a diumenge de 10h a 15h).

Fins que l'Ajuntament no confirmi per escrit la seva disponibilitat, la petició no assegura poder fer ús d'aquest espai.

 

Qui el pot demanar? 

Associacions veïnals, entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats i centres educatius.

 

Requisits previs

  • Ser una entitat amb domicili fiscal a Santa Coloma de Cervelló. 

  • L'activitat per la qual s'utilitzi ha de ser d’interès sociocultural i/o lúdic.

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Un mínim de 10 dies hàbils abans de la data de l'activitat.

 

Només en casos excepcionals, degudament argumentats, es podran atendre sol·licituds fetes en un termini inferior a 48 hores, sempre que l'espai estigui disponible.

 

Preu

La cessió és gratuïta.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament de Turisme.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició si no hi ha resolució expressa del departament responsable.

 

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Més informació

  • L’entitat sol·licitant es farà responsable de la correcta obertura i tancament dels espais, així com del retorn i lliurament de les claus facilitades en la data acordada.

  • També haurà de garantir el bon ús dels espais i haurà de respectar en tot moment el contingut existent. A més, haurà de garantir que cap persona pugui accedir a la resta de dependències de l'edifici.

  • L'entitat sol·licitant haurà de reposar els elements que puguin exhaurir-se (especialment paper higènic i sabó)

  • Finalment l'entitat sol·licitant haurà de netejar els espais un cop finalitzada l'activitat objecte de la sol·licitud. El bon estat de neteja és indispensable tant en termes de salubritat com d'imatge del municipi.


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)