Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ajuts i subvencions > Ajudes a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges (obres iniciades i finalitzades)
Informació sobre el tràmit

Codi: SBV012

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'ajuda que el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha convocat per finançar les actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

 

Empreu aquest tràmit si ja heu començat i finalitzat les obres. Si encara no les heu iniciat o les teniu començades però no finalitzades, consulteu la resta de tràmits de subvencions i ajuts.

 

 

Qui el pot demanar? 

El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació.

 

Qui se'n pot beneficiar? Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

 

Requisits que cal complir:

Els habitatges objecte d'actuació han de complir els requisits establerts a l'article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut.


Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

 

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

IMPORTANT: En relació al còmput de terminis, es considera com a data i hora de presentació de la sol·licitud aquella en què s´hagi dut a terme la signatura presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC). A aquests efectes, en cap cas pot ser objecte d´ampliació un termini ja vençut.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026 (inclòs), data en la qual les actuacions hauran d'estar finalitzades.

 

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Les obres de rehabilitació han d'haver finalitzat.

 

 

Preu

Sense cost.

 

 

Documentació a aportar

Veure els documents informatius, impressos i models que facilita el Consorci Metropolità de l'Habitatge

 

 

Responsable

Consorci Metropolità de l'Habitatge.

 

 

Normativa i més informació:

Consulta quines actuacions son subvencionables i quin és l'import de la subvenció, així com altres dubtes que puguis tenir respecte l'IVA o el IRPF. 


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)