Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Inscripció al 40è Cros Popular (11 de setembre del 2022)
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT013

 

Descripció:

Aquesta instància us permet inscriure's al 40è Cros Popular que l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló organitza el diumenge 11 de setembre del 2022.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.

En una instancia es poden inscriure fins a un màxim de 5 persones.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Del 18 de juliol al 4 de setembre del 2022

 

 

Preu

_Les categories de petits/es, benjamí, aleví i infantil (nascuts entre el 2009 i 2019): 1€ 

_La resta de categories, del 18 de juliol al 31 d'agost: 6€ i del 1 al 4 de setembre: 10€

 

Cal realitzar una transferència en un dels següents comptes bancaris i adjuntar el comprovant de pagament abans d'enviar la sol·licitud:

 

BBVA – ES40.0182.6035.4002.0008.2233 // La Caixa- ES65.2100.2952.8502.0001.8782

 

 

Documentació a aportar

_Comprovant del pagament de la inscripció.

 

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

 

Normativa general

_Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

_Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

_Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) en matèria de protecció de dades.

_Llei Orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

_Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 

 

Més informació