Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Cessió d'un equip desfibril·lador automàtic per entitats del poble
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM006

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar la cessió gratuïta d'un equip desfibril·lador automàtic que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a disposició d’entitats del poble.

 

La presentació de la sol·licitud no assegura la disponibilitat del material fins la confirmació per part de l’Ajuntament.

 

Qui el pot demanar? 

Associacions veïnals, entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats i centres educatius.

 

Requisits previs

_Ser una entitat amb domicili fiscal a Santa Coloma de Cervelló. 

_L'activitat per la qual s'utilitzi ha de ser d’interès sociocultural i/o lúdic.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Un mínim de 7 dies hàbils abans de la data/ període sol·licitat.

 

Només en casos excepcionals, degudament argumentats, es podran atendre sol·licituds fetes en un termini inferior a 48 hores, sempre que l'equip estigui disponible.

 

Preu

La cessió és gratuïta.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament de Salut.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició sinó hi ha resolució expressa del departament responsable.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Més informació

  • El desfibril·lador s’ha de fer servir només en cas d’aturada cardiorrespiratòria i sempre seguint les indicacions de l’aparell. Sense que es pugui utilitzar per cap altre ús

  • En ca que l’aparell s’hagi de fer servir cal reportar-ho al Departament de Salut perquè es duguin a terme les operacions de manteniment corresponent

  • L’aparell se subministra amb un maletí i no s’ha de treure del maletí mentre no s’hagi de fer servir.

  • En cas d’incidència, avaria o sostracció de l’aparell s’haurà de comunicar immediatament al Departament de Salut indicant les circumstàncies exactes en què s’ha produït

  • En cap cas es podrà cedir l’aparell a tercers sense l’autorització expressa del Departament de Salut