Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Empresa / Proveïdors > Presenta'ns el teu pressupost
Informació sobre el tràmit

Codi: EMP001

 

Descripció:

Aquest tràmit permet presentar les ofertes econòmiques que han estat demanades des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

 

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da, el qual necessiti fer arribar a l'Ajuntament el pressupost dels seus serveis o materials.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

- Pressupost.

No es requereix més documentació de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Secretaria.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)