Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports - Persones usuàries > Sol·licitud de baixa temporal de les activitats del Pavelló
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT007

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa temporal a les activitats del Pavelló Poliesportiu Municipal durant un màxim de 6 mesos, durant els quals el pagament mensual serà l'establert en l'ordenança fiscal vigent (núm. 26 art. 4rt), excepte en els casos de la gent gran que té quota de major de 60 anys, sense piscina.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona (adulta o menor) que estigui en modalitat general o apuntada a les activitats de gent gran que vulguin reservar la seva plaça per l'activitat de la piscina.

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment al Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

 En qualsevol moment.

 

Preu

Sense cap cost.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic