Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Sol·licitud de baixa temporal de les activitats del Pavelló
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT007

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa temporal a les activitats del Pavelló Poliesportiu Municipal durant un màxim de 6 mesos, durant els quals el pagament mensual serà l'establert en l'ordenança fiscal vigent (núm. 26 art. 4rt), excepte en els casos de la gent gran que té quota de major de 60 anys, sense piscina.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona (adulta o menor) que estigui en modalitat general o apuntada a les activitats de gent gran que vulguin reservar la seva plaça per l'activitat de la piscina.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: al
Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

 En qualsevol moment.

 

Preu

Sense cap cost.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)

     
Formulari en suport paper