Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Sol·licitud de nova alta estant de baixa temporal
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT006

 

Descripció:

Aquest tràmit permet tornar-se a donar d'alta a les activitats del Pavelló Poliesportiu Municipal si encara s'està en període de baixa temporal (6 mesos).

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que faci menys de 6 mesos que hagi fet una sol·licitud de baixa temporal.

 

Requisits prèvis

_Haver sol·licitat prèviament la baixa temporal de les activitats del pavelló.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: en el
Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Abans de finalitzar els 6 mesos que dura la baixa temporal.

 

Preu

La sol·licitud no té cap cost.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)

     
Formulari en suport paper