Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Sol·licitud d'alta Pavelló- Quota general (de 14 a 59 anys)
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT009

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar l'alta (inscripció) a les activitats del Pavelló Poliesportiu Municipal.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona. Els menors de 16 anys requereixen d'autorització d'accés (veure model) i els majors de 60 anys poden accedir a la Sol·licitud d'alta al Programa de Gent Gran.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: al
Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció delCiutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

En qualsevol moment.

 

Preu

La sol·licitud no comporta cap cost, però en el moment d'inscriure's s'accepta el pagament de la matricula i quotes establertes per l'ordenança fiscal vigent (núm. 26).

 

Documentació a aportar

_Documentació d'identificació del titular (DNI, NIE, passaport, etc).

_Targeta sanitària.

_Fotografia actual. En el cas de fer el tràmit presencialment cal enviar-la al correu electrònic scc.regidoriaesports@santacolomadecervello.cat.

_Número del compte corrent (junt amb el nom complet del titular). En el cas que el titular del compte sigui diferent a la persona que s'està donant d'alta, caldrà adjuntar el seu DNI o documentació identificativa correpsonent.

_En el cas de menors, adjuntar també l'autorització pertinent (veure model) i el DNI o altra documentació identificativa de la persona que l'autoritza. 

 

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Més informació

_Tots els pagaments s'efectuaran per domiciliació bancària.

_Els cobraments son a mes vençut.

_En cas de voler-se donar de baixa temporal (6 mesos) o fer efectiva la baixa definitiva cal fer-ho per escrit al registre de l'Ajuntament.

_Sempre que la persona abonada tingui la quota de major de 16 anys, podrà sol·licitar l'abonament mensual (10%) pel segon membre i següents de la mateixa unitat familiar.

_Si l'alta es produeix entre els dies 1 i 15 del mes la primera mensualitat es cobrarà completa. En cas de produir-se entre els dies 16 i 31, es cobrarà la meitat de l'abonament corresponent.

_Fins el dia 25 del mes anterior es podran fer modificacions de la quota del mes següent.

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)

     
Formulari en suport paper