Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Sol·licitud de descompte en l'abonament a les activitats del Pavelló
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT005

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar un 10% de descompte en l'abonament mensual del 2n membre i posteriors de la mateixa unitat familiar, sempre que la persona sol·licitant tingui abonament de majors de 16 anys.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que estigui abonat amb tarifa d'adult (major de 16 anys).

 

Requisits prèvis

_Per poder realitzar aquest tràmit cal que la persona sol·licitant tingui un abonament de major d'edat (16 anys).

_Les persones beneficiàries del descompte han de formar part de la mateixa unitat familiar i conviure junts.

 

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: al
Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No aplica.

 

Preu

Segons ordenança fiscal núm. 26 (art. 4rt).

 

Documentació a aportar

_No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)

     
Formulari en suport paper