Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports > Sol·licitud de quota de prescripció mèdica esportiva (menors de 60 anys)
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT004

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la quota de prescripció esportiva, la qual tindrà una durada segons determini el metge o metgessa de capçalera.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que per prescripció mèdica ho requereixi, menor de 60 anys.

 

Requisits prèvis

_Per poder realitzar aquest tràmit cal tenir un informe mèdic que estableixi la necessitat de realitzar activitat física en les instal·lacions esportives del municipi.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: al
Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No aplica.

 

Preu

Segons ordenança fiscal núm. 26 (art. 4rt). La quota d'inscripció està exempta.

 

Documentació a aportar

_Informe mèdic, acreditatiu de la necessitat de realitzar activitat física.

_Document identificatiu (DNI, NIE o passaport).

_Targeta sanitària.

_Fotografia.

_Document on consti el número del compte bancari on es vulgui carregar la quota.

 

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)

     
Formulari en suport paper