Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Sol·licitud de màquina per confeccionar xapes
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM005

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar la cessió gratuïta de la màquina per elaborar xapes que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a disposició d’entitats del poble.

 

La cessió de la màquina és per un màxim de 7 dies, segons disponibilitat. Ampliable 7 dies més.

 

La presentació de la sol·licitud no assegura la disponibilitat del material fins la confirmació per part de l’Ajuntament.

 

Qui el pot demanar? 

Associacions veïnals, entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats i centres educatius.

 

Requisits previs

_Ser una entitat amb domicili fiscal a Santa Coloma de Cervelló. 

_L'activitat per la qual s'utilitzi ha de ser d’interès sociocultural i/o lúdic.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Un mínim de 7 dies hàbils abans de la data/ període sol·licitat.

 

Només en casos excepcionals, degudament argumentats, es podran atendre sol·licituds fetes en un termini inferior a 48 hores, sempre que la màquina estigui disponible.

 

Preu

La cessió és gratuïta.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d'Igualtat.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició sinó hi ha resolució expressa del departament responsable.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Més informació

_La sol·licitud només comporta la cessió de la màquina (mida 38mm), no del material per confeccionar les xapes. Aquest corre a càrrec de l’entitat sol·licitant.

_L’entitat sol·licitant es farà responsable de recollir i tornar, en bon estat, la màquina a l’Ajuntament (O.A.C.), en horari d’atenció al públic.

_El departament d’Igualtat comprovarà l’estat de la màquina quan aquesta es retorni. En cas que s’observin desperfectes, l’entitat sol·licitant es farà responsable de reparar elements trencats o deteriorats i/o reposar físicament aquells elements extraviats.

_L’incompliment de les condicions suposarà la suspensió de properes cessions de la màquina