Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Cessió del buc d'assaig musical del Centre Cívic Can Baruta
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM004 

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar la utilització del buc d’assaig musical ubicat en el Centre Cívic Can Baruta.

 

Qui el pot demanar? 

Entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats i de professionals de la música, per a l’assaig d’activitats relacionats amb la música.

 

Requisits previs

Cal que sigui una activitat musical, realitzada per associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o bé particulars que formin part de grups amateurs.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la present sol·licitud i adjunteu el Model 1 correctament emplenat.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Amb una antelació mínima de 7 dies laborals.

 

Preu

_Per a associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, és gratuït.

_Per a particulars, cal abonar la taxa de l'Ordenança fiscal núm. 14. Art. 6, Epígraf 6.1, segons la modalitat de cessió.

 

Documentació a aportar

_Model 1: Sol·licitud d'ús del buc d'assaig.

  

Responsable

Departament de Cultura.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició sinó hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.

 

Més informació

La presentació del formulari de sol·licitud no assegura la disponibilitat de l’espai.

 

Una vegada confirmada la disponibilitat per part del departament responsable, el sol·licitant haurà d’abonar la taxa corresponent i presentar el comprovant prèvia utilització del buc d’assaig.

 

 

Documentació a aportar:


Formulari en suport paper