Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Ús d'equipaments municipals
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM003

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar la utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.

 

Qui el pot demanar?

_Tota persona física, major de 16 anys, o el seu representant degudament acreditat.

_Tota persona jurídica que estigui legalment constituïda. 

 

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

 

Canals de tramitació

(tothom) Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud. Aquest és l'únic canal que les entitats i empreses poden emprar.
(només persones físiques) Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Amb una antelació mínima de 7 dies laborals.

 

Preu

Els preus específics per cada dependència es pot trobar en l'Ordenança fiscal 14

 

Les entitats privades sense ànim de lucre del municipi que estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats es podrà aplicar una bonificació de fins al 100% de la quota de la taxa sempre que es compleixin les condicions requerides (aquesta bonificació serà de caràcter rogat).

 

Documentació a aportar

No cal adjuntar-hi cap document.

 

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre és de tres mesos amb caràcter general.

 

Responsable

Departament de Secretaria

 

Silenci administratiu

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Més informació

L'autoliquidació es realitzarà una vegada el departament corresponent hagi confirmat la disponibilitat de l'espai sol·licitat.

 

Recomanem que per poder controlar, per una banda, la traçabilitat dels assistents i per altra, donar compliment a la legislació vigent en protecció de dades cal que el responsable de l'acte es descarregui el Model de control d'ús d'equipaments, l'empleni i el lliuri el dia en que utilitzin els espais o com a molt tard l'endemà.


Formulari en suport paper