Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Cessions d'espais i material > Préstec d'aparells audiovisuals
Informació sobre el tràmit

Codi: CEM002

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la utilització, per temps limitat, dels aparells audiovisuals que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a la disposició de les associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats i centres educatius, per a l’organització d’actes festius, culturals, socials o educatius.

 

La cessió de materials s’ha de realizar a través d’un altre tràmit. En cas de necessitar material municipal i aparells audiovisuals s’han de complimentar ambdos tràmits.

 

Qui el pot demanar? 

Associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats i centres educatius.

 

Requisits previs

Cal que siguin activitats d’interès sociocultural i/o lúdic, o bé activitats de formació, organitzades per associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, en cap cas és per a ús privat o personal 

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini per iniciar aquest tràmit

Amb una antelació mínima de 10 dies laborals.

 

Preu

La cessió és gratuïta.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament de Cultura.

 

Silenci administratiu

S'entén denegada la petició sinó hi ha resolució expressa del departament responsable.

 

Normativa general

  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Més informació

La presentació del formulari de sol·licitud no assegura la disponibilitat del material fins la confirmació per part de l’Ajuntament.

 

El material s'ha de recollir el dia laborable abans de l'activitat i ser retornat el primer dia laborable posterior.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)