Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Padró d'habitants > Incidències en el padró d'habitants
Informació sobre el tràmit

Codi: PMH008

 

Descripció:

Aquest tràmit permet notificar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló qualsevol incidència relacionada amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants.

 

Qui el pot demanar?

_Qualsevol persona major d'edat titular de l'immoble o titular del contracte de lloguer o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

Documentació acreditativa de les incidències que es volen subsanar, si s'escau

 

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre és de tres mesos amb caràcter general.

 

Responsable

Departament de Secretaria.

 

Silenci administratiu

No aplica.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari en suport paper