Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits genèrics > Sol·licitud genèrica
Informació sobre el tràmit

Codi: ATC001

 

Descripció:

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

Tot i així, si el formulari s'utilitza per enviar un altre tràmit i aquest té taxes o imports a abonar, cal efectuar el pagament i adjuntar el comprovant corresponent.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Secretaria

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Observacions

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que: Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins la Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.