Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Tràmits > Tràmits genèrics > Sol·licitud genèrica
Informació sobre el tràmit

Codi: ATC001

 

Descripció:

La tramesa genèrica permet enviar qualsevol documentació o informació que no disposi d'un servei especific en el Catàleg de tràmits de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cevelló, donant cobertura a tots els procediments que no tenen un tràmit concret.

 

Posat el cas que s'utilitzi una tramesa genèrica per tramitar un procediment per al que existeixi un tràmit específic, la resposta de l'Ajuntament serà que es torni a enviar utiltzant el tràmit específic habilitat a l'efecte.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana (cal demanar cita prèvia). Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Secretaria

 

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari en suport paper