Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Tràmits > Carpeta ciutadana > Sol·licitar l'alta al servei de carpeta ciutadana > Sol·licitud d'alta al servei de carpeta ciutadana

Caràcter de l'actuació


Dades de la persona interessada


Persona física
Persona jurídica
Tipus de document:
Núm. doc. : *
1r cognom: *
2n cognom: *
Nom: *
Tipus via: *
Nom de la via: *
Núm.:
Lletra:
Núm. sup.:
Lletra sup.:
Km.:
Hm.:
Bloc:
Portal:
Escala:
Planta:
Porta:
Pseudovia:
Apt. correus:
CP: *
Població: *
Província:
País:
Tel. fix:
Tel. mòbil:
Fax:
Correu electrònic: *
DEH:

Objecte de la sol·licitud


Sol·licito: *

Documentació aportada


Tipus de document Nom del fitxer Tamany (KB)
Número total de fitxers: 0
Tamany total: 0 KB

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s’inclouran en el fitxer informatitzat del registre de documents i seran utilitzades per procedir a la gestió adequada dels tràmits que se’n derivin.

 

Aquestes dades i/o els documents i, les que ens siguin facilitades durant la seva tramitació, també poden ser incorporades en altres fitxers informatitzats i/o documentals. En aquest cas, l’Ajuntament us n’informarà en el moment de respondre la vostra sol·licitud, durant la tramitació del procediment, o quan es produeixi la seva inclusió.

 

Així mateix, ens garantiu que teniu legitimació per facilitar a l’Ajuntament les dades que consten en el document, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigida a Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Alcaldia Presidència, c. PAU CASALS, 26-34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló.