Sou aquí:   

Els tràmits disponibles


L’Ajuntament impulsa la implantació progressiva de l’ús dels mitjans electrònics en les comunicacions, tràmits i prestacions de serveis a la ciutadania, les empreses i les organitzacions, així com en les seves comunicacions internes i amb altres administracions públiques i institucions.

 

Amb la simplificació, normalització i estandardització dels tràmits es tendeix a millorar l’eficàcia, l’eficiència i a reduir els terminis de gestió administrativa.

 

L’actuació de l’Ajuntament en matèria d'administració electrònica es regeix pels principis de simplificació administrativa i documental, publicitat i transparència administrativa, economies d’escala i proporcionalitat.

 

Podeu accedir als tràmits electrònics des del lateral esquerra d'aquesta mateixa pàgina.

 

A més, des d'aquí també podreu accedir a la vostra carpeta ciutadana i a tota la informació que de manera activa publica l'Ajuntament en el seu Portal de Transparència.

Si requeriu suport en matèria de tramitació pot consultar-se aquest vídeo informatiu o contactar amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.