Sou aquí:   

Presentació de la seu electrònica


L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa a disposició de la seva ciutadania una Seu Electrònica completa que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

 

Cert és que les lleis i normes ens obliguen a incorporar els mitjans electrònics en el funcionament de les administracions, però des del consistori creiem que no només s'ha de modernitzar, sinó que s'ha de produir un profund procés de transformació en la seva forma de treballar i organitzar-se.

 

Arran d'aquest canvi, s'ha vist la necessitat d'oferir a tota la ciutadania l'Espai d'atenció a la ciutadania, un entorn virtual pensat per trobar de manera fàcil i ràpida els seus tràmits i accedir de manera còmoda a tots els serveis i informacions que puguin ser del seu interès.