Sou aquí:   

Carpeta ciutadana


Què és la carpeta ciutadana?

 

La carpeta ciutadana és una àrea privada segura que permet aconsultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa amb l'objectiu de satsfer les següents necessitats:

  • Seguiment de la meva activitat amb l’administració.

  • Accés a les meves dades personals en poder de l’administració així com generació dels documents acreditatius que siguin necessaris.

  • Conèixer quines dades meves s’intercanvien entre administracions i amb quina finalitat.

  • Controlar els meus inicis de sessió en diferents serveis digitals públics.

  • Estar al corrent d’allò que m’afecta.

 

Amb aquest servei l’Ajuntament avança de manera proactiva per anar cobrint noves necessitats de la ciutadania, amb seguretat i fomentant la usabilitat i accessibilitat. 

 

Com s’accedeix a la carpeta ciutadana?

 

Per accedir a la carpeta ciutadan només cal clicar sobre el següent enllaç Accés a la carpeta ciutadanai disposar d'un sistema d’identificació personal per poder-se indentificar.

 

Per a més informació podeu consultar El meu espai (MyGov)